Zawp Logo - Zorrotzaurre Art Working Progress
euesen

Zawp

Home » ZAWP: Lehentasunezko jarduera (2018)

ZAWP: Lehentasunezko jarduera (2018)

HACERIA ARTEAK kultur elkarteko ZAWP programa, Urtarrilaren 16eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 1/2018 FORU DEKRETUko 11.b artikuluaren izenean,  lehentasunezko jarduera bezela onartzen da Bizkaian 2017ko ekitaldian. (BOB 20. 2018ko urtarrilaren 29, asteartea)

 

ZAWPeko LAGUNAren TXARTELA eskuratzen duten pertsonak %30aren deskontua edukitzeko eskubidea dute Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, 1/2004 Foru Zargako 29 artikuluaren babesean.

 

X