ZAWP: Lehentasuneko jarduera (2019)

HACERIA ARTEAK elkartearen ZAWP programa lehentasuneko jardueratzat ezagutua izan da, elkarren segidako hirugarren urtez, Bizkaiko Foru Aldundiaren FORU DEKRETUaren eskutik, apirilaren 4koa, (BAO 66 zk. 2019, apirilak 04. Osteguna)

Jarduera hauek lehentasunezkoak deklaratzean, pertsona fisikoek eta juridikoek aukera izango dute dohaintzak egiteko ekimen horiek zerga-pizgarriak lor ditzaten PFEZn edo Sozietateen Gaineko Zergan.

Mezenasgoari emandako zerga-pizgarriak lehentasuneko jardueretan, bilduta daude 4/2019 FORU ARAUAN, martxoaren 20koan, eta koadro honetan laburbildu daiteke:

 

MECENAZGO NORMATIVA ANTERIOR NUEVA NORMATIVA
IRPF Deducción en cuota íntegra 20% 30%
límite de la base de deducción 30% de la base liquidable 35 % de la base imponible
IS / IRNR  

Deducción en cuota líquida

Gasto deducible
30%
 

Límite de la deducción

Art. 67 NFIS

 

ACTIVIDADES PRIORITARIAS NORMATIVA ANTERIOR NUEVA NORMATIVA
IRPF Deducción en cuota íntegra 30% 45%
Límite de la base de deducción 30% 30% de la base liquidable 35 % de la base imponible
IS / IRNR Deducción en cuota líquida Gasto deducible y deducción del 18% 45%
Personas jurídicas Límite de la deducción Art. 67 NFIS Art. 67 NFIS